NOSALTRES


Vivim l'aprenentatge

Treballem per una formació artística vivencial i eminentment pràctica que proporcioni experiències reals en torn de les arts visuals i/o escèniques, fent partíceps als i les alumnes en el procés i creació.
Creem i expressem

L’art ens permet conèixer i interpretar la realitat, crear noves visions, aprenentatges i reflexions sobre aquesta. Volem incidir en la creativitat i les possibilitats que ofereixen les arts com a eina de formació i expressió, generant contextos actius.
Creixem i cooperem

Ens esforçem contribuir al desenvolupament personal, ampliant les dinàmiques de grup i el treball cooperatiu interdisciplinari. Reivindiquem el paper de les arts en l'educació com a llenguatge universal necessari per educar l’esperit crític.
Volem expressar i comunicar pensaments, emocions, sentiments i idees pròpies i alienes per mitjà de l’ús i aprenentatge de mitjans i tècniques artístiquesAl Celestí Bellera treballem pel desenvolupament del potencial expressiu i creatiu de l’alumnat, a la promoció d’un coneixement divers i pràctic de les arts per acabar formant persones autònomes, tolerants, participatives, solidàries, creatives i amb una sòlida cultura artística.